Ještě několik slov z okresní konference KSČM v Českých Budějovicích

Ještě několik slov z okresní konference KSČM v
Českých Budějovicích

V diskusním vystoupení se člen výboru MO KSČM v Týně nad Vltavou s. Kolařík Květoslav zaměřil na tři základní okruhy otázek a to především k materiálům předkládaných VIII. sjezdu KSČM „Socialismus v 21. století“ „Hlavní úkoly strany po sjezdu“ a návrhy změn stanov KSČM.

K dokumentům především uvedl, že koncepcí socialismu se naše strana zabývala a definovala již na VI. sjezdu. Správně je volen přístup, že nelze v historii našeho hnutí obhajovat vše, ale naopak pokud jsme dialektici, musíme se z chyb poučit a pozitiva rozvíjet. K tomu je však nutné najít i odvahu provést historickou analýzu minulosti abychom mohli i teoreticky v návaznosti na naší historii stavět i budoucnost tj. model socialismu. Tento dokument chápu jako strategický úkol strany, svým významem překračující naše hranice.
Sjezd, který je před námi má velký význam pro život strany. Bude analyzovat dosavadní práci v podmínkách parlamentní demokracie, v boji s  globalizovaným kapitálem a zvýšeným antikomunismem. Budeme se muset poradit k otázkám hospodaření na všech úrovních výstavby strany, čekají nás i jisté reformní kroky ve změnách organizace ale také volební záměry a personální otázky. Nebude to jednoduché, pokud se budeme chtít na celé šíři problémů sjednotit.
Stranická jednání od okresu až po centrální orgány se musí pro posílení akční jednoty před volbami zabývat hlavně otázkami taktiky. Protože taktickými kroky můžeme odpovídat v dnešní době prostým lidem. Charakteristické pro dnešní dobu je velká nespokojenost lidí.
Ať už je to nespokojenost s úředníky, nebo s jednotlivými ministry, či z celou vládou. Kritizuje se nezaměstnanost, korupce a někdy všechno. Neumíme se chopit této bezvýchodnosti lidí a nabízet konkrétní řešení. To znamená správně volit taktické kroky a umět říci lidem, že je tady již dvacet let politická síla s konkrétním programem a tou je KSČM. Jsme to my komunisté, naši zastupitelé či poslanci, kteří nejsou zkorumpovaní a jdou s “Lidmi a pro lidi.“
Teď nelze hovořit lidem, jak vidíme socialismus v 21. Století ale jak zajistíme vyšší zaměstnanost, jak budeme prosazovat bezplatné školství, zdravotnictví, jak budeme zajišťovat kvalitní život mladých rodin s dětmi, seniorů, jak budeme znovu respektovat úctu mezi občany, zajišťovat právo a bezpečnost. Toto jsou témata, která by zároveň přispěla ke sjednocování levice.
Model budoucnosti tj. Socialismus v 21. století je potřebný, je nutné mít i dlouhodobý program obzvláště dnes,kdy je pravice teoreticky vyčerpána.Neurychlujme tyto teoretické a odpovědné kroky. Jednejme o tomto dokumentu,přeme se, hledejme východiska, ale na teoretických konferencích,kde můžeme za přispění odborného zázemí tento model rozvíjet a doplňovat podle vývoje společnosti. Takovýto dokument nelze s plnou odpovědností za obsah přijímat na tak přeplněném sjezdovém jednání. Mít jej však je potřebné!!

Nyní stanovisko ke změnám Stanov
Myslíme, že je správné, po tak dlouhé diskusi, že došlo k novému definování krajské organizace. Především již bude moci tento článek výstavby strany, významně zkvalitnit servis jak pro volby tak i práci krajských zastupitelů, ale i získá více možností z hlediska pravomocí, činností ale i kontroly. Politika strany v kraji bude mít orgán i pro zpětnou vazbu, může posílit informovanost a také přípravu členské základny. Nebude to množina okresních předsedů, politiku v kraji bude tvořit především krajská samospráva.
Nikdy jsem si dost dobře neuměl představit, jak může ÚV efektivně, kvalitně a racionálně řídit okresní organizace. Taková organizace i přes existenci krajských rad s malými kompetencemi, bez kontrolní a revizní schopnosti nemohla uřídit okresy. Jsem přesvědčen, že takovýto způsob organizace pracoval někdy iracionálně, ne s potřebnou aktivitou, možná, že některým vyhovovala a ekonomicky by dále byla neúnosná.
Pro rozvoj demokracie a samosprávy komunisté v ZO podporují zavedení institutu vnitrostranického referenda v působnosti OV. Bude však potřebné nastavit si k jakým otázkám referendum vyhlašovat a na základě jaké síly ZO KSČM vyhlásit tedy mít připravena jakási pravidla.
K příspěvkům a zásadám hospodaření se ukazuje,že pro některé sociální skupiny ve straně je výše příspěvku minimálně 30,- Kč hodně. Ale na druhou stranu, existenci a jakoukoliv činnost organizace bez příspěvků si dost dobře neumím představit. Vždyť nikdo jiný než ZO nezná konkretní situaci a proto je nutné návrh změny podpořit. My v ZO nejlépe známe konkretní situaci a jsme schopni ji citlivě a reálně řešit.
Zároveň bude potřebné ujasnit si otázky hospodaření v ZO KSČM a případně si proškolovat i základní ekonomický aktiv a sjednocovat se i v otázce hospodaření ZO. Domnívám se, že přístup některých soudruhů existuje z dávné podstaty této problematiky.

K programovým okruhům strany po VIII. sjezdu
V programových okruzích práce KSČM po VIII. Sjezdu bych navrhoval doplnit a věnovat pozornost principu solidarity nejen s mladými rodinami s dětmi, nejen s důchodci, kteří se nemohou bránit asociálním reformám, ale také osobám s postižením či sociálně znevýhodněným, což představuje asi 1 milion 200 tisíc osob.
Výrazně ztížit slučování ústavů sociální péče a už zcela znemožnit jejich privatizaci a to zejména na krajské a místní úrovni.
Vzdělávání personálu ústavů sociální péče rozvíjet a jeho zkvalitňování brát jako významnou službu lidem.
Iniciovat přepracování zákona o sociálních službách.

K Mládeži
Je nutné posilovat aktivní přístup k mladé generaci. Dnes již zaznamenáváme příchodem mladých aktivní činnost Klubu 1. máje, kde se schází a hovoří o problémech levice, o problémech školství a seznamují se s naší prací. Je to naděje pro budoucnost našeho hnutí. Pomozme jim ale důvěřujme zároveň. Mají nápady a schopnost se dorozumívat. To kromě jiného prokázali i při oslavě MDŽ v Českých Budějovicích kdy dokázali strhnout k zábavě a důstojné oslavě i ty o 2 generace starší. Byli svorně demonstrovat proti opatřením ministra Dobeše ve školství. Spolupracují s německými vrstevníky ze strany Die Linke v Suhlu. Jejich aktivita vyvrcholila vstupem některých do KSČM v předvečer okresní konference a založením ZO KSČM č.1 s mladým studentem včele s. Martinem Lapešem. Zároveň tito mladí přispívají i v pomoci při organizaci dnešní okresní konference a já jim děkuji.
Dejme jim příležitost ve volbách do krajského zastupitelstva, při práci s dětmi, při společenských a sportovních akcích. Zároveň ať studují ale také baví – to vše patří k mládí.
Zapojujme mladé i do odborných komisí a sekcí stranických orgánů, aby za našeho vedení a pomoci získávali co možná větší přehled a zkušenosti. Nebojme se jim dát příležitost a nezveličujme princip zásluhovosti při pověřování úkoly. Vždyť v období budování lidově demokratické republiky dostávali mladí komunisté také příležitost a jediná zásluha byla vůle něco změnit. Já našim mladým věřím jsou budoucnost našeho hnutí.

Příspěvek byl publikován v rubrice Novinky, Články se štítky . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>