LEVICOVÝ DISKUSNÍ KLUB

LEVICOVÝ DISKUSNÍ KLUB

(LDK České Budějovice)

Zaměření činnosti: Jedná se o pravidelná, neformální setkání (semináře) skupiny 20 – 30 levicově smýšlejících občanů za účelem diskuse aktuálních témat společenského, politického, kulturně-etického a morálně-duchovního stavu a vývoje naší společnosti a lidstva jako celku.

Organizační zabezpečení: Organizuje Okresní výbor KSČM v Českých Budějovicích každý 4. čtvrtek v měsíci (vyjma prázdnin a Vánoc) od 16:30 hodin v budově OV v Čéčově ul. č.o. 11 (3. patro). Osobou zodpovědnou za organizaci a průběh seminářů je Karel Roháček (spoj. rohacek@umbr.cas.cz, 605454986). Propagaci seminářů a termínů jejich konání zajišťuje sekretariát OV KSČM. Účast na seminářích je bezplatná.

Průběh seminářů: Po úvodní 15–20-minutové přednášce určeného lektora (s využitím audiovizuální techniky) bude následovat max. dvouhodinová konstruktivní diskuse moderovaná lektorem. Setkání diskutujících bude ukončeno jasně formulovaným závěrem.

Program na rok 2012:

1) Téma: Soumrak euroatlantické civilizace
Lektor: Karel Roháček
Termín konání: 26.1. 2012
Diskusní okruhy: Příčiny a následky současné politické, ekonomické a morální krize globalizovaného kapitalizmu.

2) Téma: NATO – jeho role a působení v globalizovaném světě
Lektor: Oskar Marek
Termín konání: 23.2. 2012
Diskusní okruhy: Historické konsekvence, doktrína NATO, současná aktivita a budoucí možný vývoj tohoto paktu.

3) Téma: Komunizmus – fikce nebo budoucí možná realita?
Lektor: Karel Roháček
Termín konání: 22.3. 2012
Diskusní okruhy: Komunizmus jako nejvyšší stádium vývoje lidské společnosti – jednota materiálních a duchovních potřeb člověka.

4) Téma: Základní školství na rozcestí
Lektor: Jaroslav Baláš
Termín konání: 26.4. 2012
Diskusní okruhy: Současný stav a problémy českého základního školství – co máme a co lze očekávat v blízkém budoucnu.

5) Téma: Co je to hmota? Existuje objektivně nebo pouze subjektivně?
Lektor: Karel Roháček
Termín konání: 24.5. 2012
Diskusní okruhy: Od marxisticko-leninské definice hmoty k novým poznatkům kvantové teorie a názorům duchovních nauk.

6) Téma: Veřejné mínění – jeho funkce a projevy
Lektor: Ján Mišovič
Termín konání: 28.6. 2012
Diskusní okruhy: Metody zkoumání názorů veřejnosti, funkce veřejného mínění a jeho konkrétní projevy.

7) Téma: Kauzalita – zákon příčiny a následku
Lektor: Karel Roháček
Termín konání: 27.9. 2012
Diskusní okruhy: Co je kauzalita a jak působí, podmínky přežití lidstva, život bez strádání a utrpení, „jak z toho ven?“.

8.) Téma: Geneticky modifikované organizmy – pokrok nebo chybná cesta?
Lektorka: Helena Čermáková
Termín konání: 25.10. 2012
Diskusní okruhy: Jsou genové manipulace bezpečné nebo nebezpečné? Potřebuje lidstvo GMO k svému dalšímu rozvoji nebo jsou GMO vážnou hrozbou?

9) Téma: Společenství práce a solidarity (SPaS)– realita a budoucnost
Lektor: Lubomír Vacek
Termín konání: 22.11. 2012
Diskusní okruhy: Důvody založení SPaS, výsledky činnosti a perspektiva dalšího rozvoje.

Zpracoval: Karel Roháček
V Č. Budějovicích, dne 2.12.2011 a 6.1. 2012.

Karel R. se představuje:

Vizte mou webovou stránku na URL http://www.umbr.cas.cz/~rohacek
Příspěvek byl publikován v rubrice Akce. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.