Koalice v zájmu města a jeho občanů

Nové Hrady ve volebním období 2006 – 2010

Po volbách v říjnu 2006 vznikla nová koalice, kterou tvořily tři subjekty: Občané pro ZDRAVÉ město, KSČM a ČSSD. Základem společné dohody o spolupráci byla shoda na programu dalšího rozvoje města a osad s tím, že tento program nebude zatěžován stranickými či ideologickými pohledy. Shodli jsme se na tom, že řešení budou věcná, ne politická. Za konkrétními úkoly pak nestály politické strany, ale konkrétní lidé, kteří měli chuť pracovat pro město a jeho občany.

V první části volebního období (2007-2008) jsme realizovali rekonstrukci čistírny odpadních vod, rekonstrukci přízemí a sklepních prostorů radnice a vybudovali parkoviště v blízkosti náměstí.

Zároveň jsme připravovali projekty k novým investicím, které především vyplývaly z potřeb občanů města a osad. Na základě získaných dotací jsme pak provedli další významné akce: rekonstrukci historické budovy mateřské školy, výstavbu splaškové kanalizace a chodníků v osadě Údolí, rekonstrukci budovy a nové vybavení ZŠ v Hradební ulici, rekonstrukci školní družiny a kuchyně, úpravu přízemí radnice na kancelář pro CZECH point, rekonstrukci kinosálu, knihovny a v neposlední řadě také bývalé požární nádrže. Z akcí, jejichž výše se pohybovala mezi 500 000 – 1 000 000 Kč, byly nejdůležitější: rekonstrukce fasád a střech bytových domů, výměna oken, zvonků a vybavení spolkové místnosti v Domě s pečovatelskou službou, úprava veřejných prostranství (dětská hřiště, pergoly) a výstavba chodníků u hřbitova.

Velká pozornost byla věnována i rozvoji osad, kde došlo k rekonstrukci a rozšíření veřejného osvětlení v Jakuli, opravě kapličky a společenského sálu v Nakolicích, stavbě nové autobusové zastávky ve Vyšném, rekonstrukci místní komunikace ve Štiptoni, vybavení úpravny vody či stavebním úpravám obchodu v Byňově, kde vznikla společenská místnost a zázemí pro činnost místních organizací.

V současné době také čekáme na potvrzení dotace z Regionálního operačního programu a dalších dotačních titulů. Na příští rok je již zajištěna dotace na zateplení budovy školy v Komenského ulici (včetně výměny oken), projektově je též připravena stavba přírodního koupaliště, posílení zdrojů pitné vody a řešíme též nové ZTV v lokalitě Jižní město (I. etapa 29 parcel). Jsou též připravovány projekty k rekonstrukci domů, kde jsou plánovány nové byty a prostory pro podnikání.

Vedle investičních akcí jsme samozřejmě věnovali pozornost i vlastnímu životu ve městě a osadách. Výrazně jsme zlepšili nabídku kulturních a společenských akcí, pro děti, rodiče i seniory připravili různé tvůrčí dílny, kurzy, divadelní představení a koncerty. Podporovali jsme však také aktivitu místních organizací a spolků. Společnou odměnou za veškeré aktivity pro celé rodiny bylo ocenění v soutěži Ministerstva práce a sociálních věcí OBEC PŘÁTELSKÁ RODINĚ, kde jsme v roce 2009 získali krásné 3. místo spojené s finanční odměnou 180 000 Kč, která byla i letos použita pro rodinné aktivity.

Uplynulé volební hodnotíme velmi pozitivně, neboť se nám společně s partnery podařilo splnit velkou část volebního programu, zejména se zaměřením na potřeby občanů. Našim cílem v letošních komunálních volbách bude obhájit stávající pozice a pokračovat v další práci pro lepší život občanů v Nových Hradech a přilehlých osadách.

Miroslav Šlenc

1. místostarosta města Nové Hrady a lídr kandidátky KSČM pro komunální volby

Příspěvek byl publikován v rubrice Nové Hrady, Volby, Články. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.